CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DU HỌC “KHAI TRƯƠNG ĐƯƠNG NHIÊN CÓ QUÀ” NĂM 2018

Những câu giao tiếp tiếng Nhật cơ bản ( Phần 2 )

1 Flares Google+ 0 Facebook 0 Twitter 0 LinkedIn 1 Pin It Share 0 1 Flares ×

Phần1 các bạn đã cùng New Ocean học các câu chào hỏi hàng ngày. Chúng ta cùng tiếp tục học những câu giao tiếp tiếng nhật cơ bản thường ngày sử dụng ở Phần 2 này nhé!

Những câu giao tiếp tiếng nhật thường ngày

Những câu giao tiếp tiếng nhật thường ngày

Những câu chào hỏi trong tiếng nhậtGiao tiếp trong tiếng nhật

Chào hỏi giao tiếp trong tiếng nhật

Những câu giao tiếp tiếng Nhật cơ bản ( Phần 2 )

Sau  khi học các câu chào hỏi, giao tiếp hàng ngàyNew Ocean sẽ cùng các bạn học hội thoại theo tình huống để giao tiếp tốt hơn khi sinh sống, học tập và du học Nhật Bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chát với New Ocean