Ngữ pháp tiếng Nhật

Bây giờ là mấy giờ? – Ngữ pháp tiếng Nhật

Người Nhật sẽ hỏi và trả lời về giờ giấc thời gian như thế nào nhỉ? Hãy thử tìm hiểu điều đó trong bài ngữ pháp tiếng Nhật dưới đây.

Cách hỏi giờ trong ngữ pháp tiếng Nhật

Cách nói giờ trong tiếng Nhật

今、4時  です。

Bây giờ là 4 giờ. 

Cách nói giờ trong cấu trúc chỉ hành động

私は 8時はん から 5時はん まで 働きます。

Tôi làm việc từ 8 giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi. 

きょう、11時に ねます。

Hôm nay, tôi ngủ lúc 11 giờ. 

Những câu nói chỉ giờ trong tiếng Nhật

今 何時 ですか?  

Bây giờ là mấy giờ? 

今 6時 です。 

Bây giờ là 6 giờ.

ハノイは 今、午後 4時はん です。

Hà Nội, bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều.

ゆうびんきょくは 7時から 5時まで です。

Bưu điện làm việc từ 7 giờ đến 5 giờ. 

としょかんの 休みは 土曜日と 日曜日 です。

Thư viện nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

毎朝、何時に べんきょう しますか。

Mỗi sáng, bạn học lúc mấy giờ? 

7時に べんきょう します。

Tôi học lúc 7 giờ. 

きのう、はたらき ました か。

Hôm qua, bạn có làm việc không? 

いいえ、はたらき ません でした。

Không, tôi không làm việc.

Những đoạn hội thoại có sử dụng ngữ pháp tiếng Nhật chỉ giờ 

すみません、がっこうの としょかん は なんじ から なんじ まで ですか。   

Xin lỗi, cho tôi hỏi, thư viện của trường mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ ạ?

7時から 6時まで ですよ。

Thư viện mở cửa từ 7 giờ đến 6 giờ.

やすみは なんようび ですか。

Ngày nghỉ là thứ mấy ạ?

かようび です。

Ngày nghỉ là thứ 3.

どうも ありがとう ございました。

Theo: Minh Nguyệt (sưu tầm)

Đăng bình luận