Ngữ pháp tiếng Nhật

Đây là, kia là nói như thế nào trong tiếng Nhật

Bạn đang chưa biết chỉ đây là cái … và kia là cái … trong tiếng Nhật như thế nào? Hãy cùng chúng tôi học cách nói chỉ đồ vật đây là, kia là trong tiếng Nhật ở bài học dưới đây.

Cách nói đây là kia là trong tiếng Nhật

これは本です。
Đây là quyển sách. (Quyển sách gần người nói)

それは本です。

Kia là quyển sách. (Quyển sách xa người nói và người nghe)

それはわたしの本です。
Kia là quyển sách của tôi.

この本はわたしのです。
Quyển sách này là của tôi.

この本はだれのですか。
Quyển sách này là của ai?

Ví dụ 

これはじしょですか。
Đây có phải là quyển từ điển không? 

はい、そうです。
Vâng, đúng vậy.

それはえんぴつですか。
Kia là bút chì phải không?

いいえ、そうではありません。ボールペンです
Không phải, đây là bút bi.

それは何ですか。
Kia là cái gì vậy?

これはライターです。
Đây là bật lửa.

それはボールペンですか、シャープペンシルですか。
Đó là bút bi hay là bút chì vậy?

シャープペンシルです。
Đây là bút chì.

あれはだれのかばんですか。
Kia là cặp của ai vậy?

リーさんのかばんです。

Cặp của anh Ly.

このじしょはあなたのですか。
Quyển từ điển này là của bạn phải không?

いいえ、わたしのではありません。
Không, không phải của tôi.

この本はだれのですか。
Quyển sách này là của ai vậy?

わたしのです。
Là của tôi. 

Bài học ngữ pháp tiếng Nhật trên đây, hy vọng đã giúp ích cho các bạn trong việc làm quen và chinh phục tiếng Nhật. Hãy cứ giữ niềm đam mê học tiếng Nhật cùng chúng tôi bạn nhá!

Nguồn: sưu tầm

Đăng bình luận