Ngữ pháp tiếng Nhật

Sử dụng động từ dịch chuyển trong tiếng Nhật

Trong ngữ pháp tiếng Nhật, với những mục đích khác nhau người Nhật sẽ có những cấu trúc nhất đinh. Và để diễn tả hành động, bạn cần học các mẫu câu sử dụng động từ dịch chuyển trong ngữ pháp tiếng Nhật.

Động từ chỉ sử dịch chuyển trong ngữ pháp tiếng Nhật

Mẫu câu sử dụng động từ dịch chuyển trong ngữ pháp tiếng Nhật

何で ホーチミン市 へ 行きましたか。

Bạn đến thành phố Hồ Chí Minh bằng phương tiện gì? 

飛行機で 行きました。

Tôi đi bằng máy bay. 

Một vài mẫu câu có sử dụng động từ dịch chuyển

私は バスで うちへ 帰りました

Tôi đã về nhà bằng xe buýt.

ベトナム から 来ました。 

Tôi đến từ Việt Nam.

私の たんじょうび は 6月 23日 です。 

Sinh nhật của tôi ngày  23 tháng 6.

明日 どこへ 行きますか。

Ngày mai, bạn có đi đâu không? 

どこ(へ)も 行きません。

Tôi không đi đâu cả. 

毎週、だれと スーパーへ 行きますか。

Hàng tuần, bạn đến siêu thị với ai? 

母と 行きます。

Tôi đi với mẹ tôi. 

毎晩、いつ うちへ 帰りますか。

Mỗi tối, bạn về nhà lúc mấy giờ? 

9時に 帰ります。

Tôi về lúc 9 giờ.

Cấu trúc sử dụng động từ dịch chuyển trong tiếng Nhật

Mẫu hội thoại mẫu có sử dụng động từ dịch chuyển trong tiếng Nhật 

A:せんしゅうの にちようび、どこへ 行きましたか。

  Chủ nhật tuần trước, bạn đã đi đâu?

B:きょうとへ 行きました。

     Tôi đã đi Kyoto. 

A:そうですか。なんで 行きましたか。

     Thế à. Bạn đi bằng phương tiện gì? 

B:しんかんせんで 行きました。

     Tôi đi bằng tàu Shinkansen. 

A:ひとりで 行きましたか。

     Bạn đi một mình à? 

B:いいえ、ともだちと 行きました。

     Không, tôi đi cùng với bạn tôi. 

A:そうですか。

     Thế à.

Chúc các bạn có bài học thú vị và hấp dẫn. Hãy tự tin sử dụng và giao tiếp bằng tiếng Nhật của mình bạn nhá!

Theo: Minh Nguyệt

Đăng bình luận