Được thành lập vào năm 1988 tại Misakicho, Chiyoda, Tokyo, Nhật Bản, Viện Nhật ngữ và văn hóa Kudan được đánh giá là trường đào tạo tiếng Nhật đạt chuẩn…