Để tìm hiểu hơn về bài thi TOP J , New Ocean xin giới thiệu đến bạn đọc một số những đặc điểm cơ bản của bài thi TOP J. 1.…