Khi tiếp xúc với người Nhật hay đi du học Nhật Bản các bạn sẽ thường xuyên gặp trường hợp những người Nhật Bản cúi đầu. Nó không chỉ thể…

Người Nhật dường như đang có những cách sống “khác người” do thấm nhuần những triết lý sống của riêng của họ. Nhưng liệu việc người Nhật đang sống khác…