Cũng giống như tiếng Việt, nếu sinh viên du học sử dụng phương pháp học qua các câu thành ngữ, các câu ca dao hay qua bài hát, phim ảnh…

Lời chúc gửi tới nhau là nét văn hóa trong giao tiếp xã hội. Tuy nhiên việc nói những lời chúc đó như thế nào ở mỗi quốc gia, mỗi…

Ở bài học ngữ pháp tiếng Nhật hôm trước, các bạn đã được làm quen với cách chỉ đồ vật trong tiếng Nhật, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục…